نمایش دادن همه 69 نتیجه

املت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پز نچسب 20 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 1271

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه پیتزا نچسب 26 سانتی متر بژ یورک ریوالد 650133-06

out of stock
سایز : 26 سانتی متر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

تابه پیتزا نچسب 28 سانتی متر بژ یورک ریوالد 650134-06

out of stock
سایز : 28 سانتی متر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

تابه پیتزا نچسب 30 سانتی متر بژ یورک ریوالد 650135-06

out of stock
سایز : 30 سانتی متر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

تابه پیتزا نچسب 32 سانتی متر بژ یورک ریوالد 650136-06

out of stock
سایز : 32 سانتی متر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

تابه تک دسته 16 سانتیمتر بژ مینیکا کرکماز 1258

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان: نماینده رسمی کرکماز در ایران

تابه تک دسته 18 سانتیمتر بژ مینیکا کرکماز 1259

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان: نماینده رسمی کرکماز در ایران

تابه تک دسته 26*5 سانتیمتر 2.5 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1265

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه تک دسته 28*5.5 سانتیمتر 3.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1266

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه تک دسته درب دار 26*5 سانتیمتر 2.5 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1265-1

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه تک دسته درب دار 28*5.5 سانتیمتر 3.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1266-1

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه تکدست با درب 24*4.7 سانتیمتر 2.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1855-1

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه دوطرفه ماهی 28 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 2895

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

تابه دوطرفه نچسب 34*25*8 سانتیمتر بژ دوپلو کرکماز 1469-1

out of stock
سایز: 34 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

تابه کرپ 26 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 1270

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه گریل مربع 28*28 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 1268

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه گریل مستطیل 35*25 سانتیمتر 3.2 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1269

out of stock
سایز: 35 سانتی متر
حجم: 3.2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه گریل مستطیل 35*25 سانتیمتر 3.2 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1274

out of stock
سایز: 35 سانتی متر
حجم: 3.2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه نچسب 14*3.5 سانتی متر 0.8 لیتر بژ یورک ریوالد 650203-06

out of stock
سایز: 14 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

تابه نچسب 20*5.5 سانتی متر 1.8 لیتر بژ یورک ریوالد 650313-06

out of stock


سایز: 20 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: طوسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

تابه نچسب 24*4.7 سانتیمتر 2.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1855

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه نچسب 24*6 سانتی متر 2.5 لیتر بژ یورک ریوالد 650314-06

out of stock


سایز: 24 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

تابه نچسب 28*6.5 سانتی متر 4.0 لیتر بژ یورک ریوالد 650315-06

out of stock


سایز: 28 سانتی متر
حجم: 4.0 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

تابه نچسب 30*6 سانتیمتر 4.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1896

out of stock
سایز: 30 سانتی متر
حجم: 4 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

تابه وک گرانیت 26 سانتیمتر بژ یورک ریوالد 650320-06

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

تابه وک گرانیت 28 سانتیمتر بژ یورک ریوالد 650321-06

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

توستر 1800 وات بژ کامپکتو ماکسی کرکماز 313-11

out of stock
جنس بدنه : آلومینیوم ریخته گری شده
جنس صفحه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

چای ساز اتوماتیک برقی 2000 وات 0.9+1.7 لیتر بژ دمیکس کرکماز 332-02

out of stock
ظرفیت قوری : 0.9 لیتر
ظرفیت کتری : 1.7 لیتر
جنس قوری: استیل ضد زنگ
رنگ: مشکی - بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 12*6.0 سانتیمتر 0.6 لیتر بژ مینیکا کرکماز 1257

out of stock
سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.6 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان: نماینده رسمی کرکماز در ایران

سرویس چای خوری ۶ نفره بژ رترو کاراجا 153.03.06.1591

out of stock
تعداد پارچه : 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: شیشه‌ای
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ زتا کرکماز 1292

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ گرانیت موند تاشوو T3032

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: بژ
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری تاشوو در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ گرانیتا کرکماز 1272

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه زتا کرکماز 1368

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه گرانیت 11 پارچه بژ یورک ریوالد 650100-06

out of stock
کشور مبدا برند: انگلستان
تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: بژ
جنس روکش: گرانیت
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس همزن سر استیل 1000 وات بژ پرفورمیکس کرکماز 448-02

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
رنگ : بژ
18 ماه گارانتی لوازم خانگی ایران : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس همزن سر استیل 850 وات بژ مگا پرفورمیکس کرکماز 449-02

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه ها : استیل ضدزنگ
جنس پارچ : اکرولیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش نچسب 14*9.5 سانتی متر 1.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650319-06

out of stock


سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1.7 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

ظرف نگهدارنده غذا گرانیت 10 سانتی متر 300 میلی لیتر بژ اسلالوم بامبوم B3765

out of stock
جنس بدنه: آلومینیوم
جنس درب: بامبو
رنگ بدنه: بژ (کربن)
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

ظرف نگهدارنده غذا گرانیت 12.5 سانتی متر 500 میلی لیتر بژ اسلالوم بامبوم B3772

out of stock
جنس بدنه: آلومینیوم
جنس درب: بامبو
رنگ بدنه: بژ (کربن)
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

ظرف نگهدارنده غذا گرانیت 15 سانتی متر 800 میلی لیتر بژ اسلالوم بامبوم B3779

out of stock
جنس بدنه: آلومینیوم
جنس درب: بامبو
رنگ بدنه: بژ (کربن)
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

قابلمه کوتاه نچسب 24*4.5 سانتیمتر 2.5 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1854

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه کوتاه نچسب 24*6 سانتی متر 2.1 لیتر بژ یورک ریوالد 650310-06

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 2.1 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه کوتاه نچسب 26*6 سانتی متر3 لیتر بژ یورک ریوالد 650311-06

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 3.0 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه کوتاه نچسب 26*7 سانتیمتر 3.5 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1263

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 3.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه کوتاه نچسب 28*6 سانتی متر3.6 لیتر بژ یورک ریوالد 650312-06

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 3.6 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه کوتاه نچسب 28*7.5 سانتیمتر 4.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1264

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 4 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه کوتاه نچسب 30*7 سانتیمتر 3.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650317-06

out of stock
سایز: 30 سانتی متر
حجم: 3.7 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 14*7.5 سانتیمتر 1.1 لیتر بژ یورک ریوالد 650201-06

out of stock


سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1.1 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 16*9 سانتیمتر 1.5 لیتر بژ یورک ریوالد 650301-06

out of stock
سایز : 16 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

قابلمه نچسب 18*9 سانتیمتر 2.1 لیتر بژ یورک ریوالد 650302-06

out of stock
سایز : 18 سانتی متر
حجم : 2.1 لیتر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

قابلمه نچسب 20*10.5 سانتیمتر 3.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1260

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه نچسب 20*9.5 سانتیمتر 2.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650303-06

out of stock


سایز: 20 سانتی متر
حجم: 2.7 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 22*10.5 سانتیمتر 3.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650304-06

out of stock
سایز : 22 سانتی متر
حجم : 3.7 لیتر
جنس بدنه : گرانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران
 

قابلمه نچسب 24*11.5 سانتیمتر 4.8 لیتر بژ یورک ریوالد 650305-06

out of stock


سایز: 24 سانتی متر
حجم: 4.8 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 24*12.5 سانتیمتر 5.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1261

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه نچسب 26*12.5 سانتیمتر 2.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650306-06

out of stock


سایز: 26 سانتی متر
حجم: 2.7 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 28*13 سانتیمتر 7.7 لیتر بژ یورک ریوالد 650307-06

out of stock


سایز: 28 سانتی متر
حجم: 7.7 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 28*14.5 سانتیمتر 8.0 لیتر بژ گرانیتا کرکماز 1262

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 8 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

قابلمه نچسب 30*15 سانتیمتر 10.1 لیتر بژ یورک ریوالد 650308-06

out of stock


سایز: 30 سانتی متر
حجم: 10.1 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قابلمه نچسب 32*15 سانتیمتر 11.5 لیتر بژ یورک ریوالد 650309-06

out of stock


سایز: 32 سانتی متر
حجم: 11.5 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

قالب کیک ستاره ای 26 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 5600

out of stock
اندازه: 26 سانتی متر تا دمای 220 درجه سانتیگراد مقاوم است. قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشد. می توان آن را در یخچال و فر گذاشت، در مایکروویو استفاده نمی شود. به راحتی قابل جدا شدن

قمقمه قهوه 500 میلی لیتر بژ جوی کرکماز 689-02

out of stock
450 میلی لیتر. ظرفیت سیال بدنه استیل ضد زنگ به دلیل دهانه پهن آن به راحتی تمیز می شود طراحی استوانه ای جذاب و مدرن لایه فولادی نشکن حفظ حرارت عالی را ارائه می دهد. همیشه محصول خود را به صورت عمودی حمل کرده و قرار دهید. لیوان جوی ; به لطف ساختار بدنه دولایه و پوشش بخار، از تغییر سریع دمای نوشیدنی های شما جلوگیری می کند و طعم و تازگی آنها را حفظ می

وک نچسب 24*6.5 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 1273

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران
 

وک نچسب 28*8.5 سانتیمتر بژ گرانیتا کرکماز 1267

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران