نمایش دادن همه 40 نتیجه

روغن داغ کن 12*6.0 سانتیمتر 0.6 لیتر بژ مینیکا کرکماز 1257

out of stock
سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.6 لیتر
جنس روکش: گرانیت
رنگ: بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان: نماینده رسمی کرکماز در ایران

روغن داغ کن 12*6.5 سانتیمتر 0.75 لیتر استیل براق مینیکا کرکماز 1397

out of stock

سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.75 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 14*7.0 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1891

out of stock
سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 14*7.0 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1651

out of stock
سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم/نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 14*7.0 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل مات آلفا کرکماز 1015

out of stock

سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 16*7.5 سانتیمتر 1.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1156

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 16*9.0 سانتیمتر 1.8 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1696-1

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 18*8.3 سانتیمتر 2.0 لیتر طوسی میا گرانیت کرکماز 2801

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: طوسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 18*9 سانتیمتر 2.0 لیتر مشکی اورنلا کرکماز 1340

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 18*9 سانتیمتر 2.0 لیتر مشکی مونتانا کرکماز 1240

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 18*9.0 سانتیمتر 2.0 لیتر مشکی گستو پلاس کرکماز 1360-01

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 18*9.0 سانتیمتر 2.0 لیتر مشکی لینا کرکماز 2870

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن 20*9 سانتیمتر 2.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1158

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 2.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن درب دار 16*10 سانتیمتر 2 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1157

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن درب دار 16*10.0 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1892

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن درب دار 16*8.0 سانتیمتر 1.6 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1648

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.6 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن درب دار 20*12 سانتیمتر 3.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1159

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش 14*14 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1695-1

out of stock

سایز: 14 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش 14*14 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1155

out of stock
سایز: 14 سانتی متر
حجم : 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش درب دار 16*10.0 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل براق نورا کرکماز 2990

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 12*6.0 سانتیمتر 0.65 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2710

out of stock

سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.65 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 14*7.0 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2711

out of stock

سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 16*7.5 سانتیمتر 1.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2700

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 18*8.0 سانتیمتر 1.9 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2701

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 1.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 20*9.0 سانتیمتر 2.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2702

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 2.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 24*10.0 سانتیمتر 4.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2703

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 4.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش کوتاه 28*12.0 سانتیمتر 8.3 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2704

out of stock

سایز: 28 سانتی متر
حجم: 8.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش گود 16*10.0 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2705

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش گود 18*11.0 سانتیمتر 2.7 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2706

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش گود 20*12.0 سانتیمتر 3.6 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2707

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.6 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش گود 24*14.0 سانتیمتر 6.2 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2708

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 6.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

شیرجوش گود 28*16.0 سانتیمتر 9.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2709

out of stock

سایز: 28 سانتی متر
حجم: 9.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

روغن داغ کن (Sauce Pan) چیست و چه کاربردی در آشپزی دارد؟

روغن داغ کن ظرفی با عمق مناسب شبیه به قابلمه های کوچک است که همانطور که از نام آن پیداست برای داغ کردن روغن و کره استفاده می شود، البته این ظرف در آشپزخانه کاربردهای زیادی دارد و داغ کردن روغن و کره تنها یکی از کاربردهای مهم آن است، از روغن داغ کن برای جوشاندن مایعات و گرم کردن شیر و تهیه قهوه هم می توان استفاده کرد که در واقع به عنوان شیرجوش و قهوه جوش هم کاربرد دارند همچنین برای تهیه سس و گرم کردن غذا و... هم می توان از آنها استفاده کرد. برای خرید انواع مختلف روغن داغ کن لازم است نکاتی را پیش از خرید در نظر بگیرید تا از انتخاب خود رضایت داشته باشید.

روغن داغ کن و انواع آن

همان طور که گفتیم از روغن داغ کن تنها به منظور داغ کردن روغن و کره استفاده نمی شود و به عنوان شیرجوش و قهوه جوش هم می توان از آن استفاده کرد که همین مسئله باعث شده تا تنوع این محصول نیز از نظر جنس و طرح و اندازه زیاد باشد. این ظروف از جنس آلومینیوم، مس، استیل، چدن و... در شکل های مختلف ساخته می شوند که هر کدام با توجه به جنس ساختاری که دارند ویژگی های خاصی را دارا می باشند، جنس آلومینیوم به دلیل وزن سبکی که دارد سریع داغ شده و گرما را منتقل می کند ولی مقاومت کمی دارد، روغن داغ کن مسی هم به دلیل جنس ساختار آن گرما را به سرعت منتقل کرده و می تواند مدت طولانی تری گرم بماند، جنس استیل هم ماندگاری و مقاومت بالایی دارد و می تواند گزینه مناسبی باشد، ظروف چدن هم مقاوت خوبی داشته و گرما را به مدت طولانی تری حفظ می کنند.

خرید اینترنتی بهترین ظرف روغن داغ کن با کیفیت و قیمت مناسب

قبل از خرید ظرف روغن داغ کن باید کاربرد مورد نظر خود از این ظرف را در نظر بگیرید چون همان گونه که در بالا هم اشاره کردیم برای تهیه قهوه هم می توان از این ظرف استفاده کرد که برای این منظور بهتر است ظرفی را انتخاب کنید که بدنه باریک تری داشته و بتواند مدت زمان بیشتری گرم بماند، برای داغ کردن روغن و کره هم بهتر است ظرفی را انتخاب کنید که گرما را سریع منتقل کرده و مدت طولانی تری گرم بماند، وجود دسته با اندازه مناسب هم از جمله نکاتی است که هنگام خرید این ظرف باید در نظر داشته باشید چرا که اندازه مناسب دسته کمک می کند تا احتمال سوختگی دست شما در اثر حرارت کم شود، همچنین وجود یک دهانه کوچک در ظرف نیز برای سرریز کردن روغن و مایعات می تواند کمک زیادی کند و ضروری است. برخی از این ظروف دارای درب نیز هستند که برای استفاده در برخی موارد مثل گرم کردن غذا بسیار کمک کننده است. شرکت رابیما با بیش از 50 سال تجربه در زمینه واردات و توزیع وسایل و لوازم آشپزخانه با برندهای معتبر داخلی و خارجی مانند کرکماز انواع مختلف روغن داغ کن همراه با ضمانت نامه رسمی و قیمت مناسب را به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


|فنجان، استکان و نعلبکی|لیوان و ماگ|وسایل کیک و شیرینی پزی|