نمایش 1–100 از 168 نتیجه

سرویس قابلمه 11 پارچه گلبهی یورک ریوالد 650100-05

تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: گلبهی
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه 13 پارچه استیل امیرگان کاراجا 153.03.08.0671

تعداد پارچه: 13 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
جنس سرویس کفگیر و ملاقه: استیل

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل سریر کاراجا 153.03.08.1367

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل سریر کاراجا 153.03.08.1368

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه استیل پاور 3پلی کاراجا 153.03.08.0560

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ گرانیت موند تاشوو T3032

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: بژ
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری تاشوو در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ گرانیتا کرکماز 1272

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : بژ
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بنفش بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1597

تعداد پارچه: 7 عدد (6 پارچه قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: بنفش
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه رز آنتیک بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1153

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: رز
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه رزگلد گرانیت گلوک تاشوو T4344

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: رزگلد
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری تاشوو در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه صورتی بیوگرانیت آوانوس رز کاراجا 153.03.07.9623

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: صورتی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه صورتی بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.0112

تعداد پارچه: 7 عدد (6 پارچه قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: صورتی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه صورتی پاور بیوگرانیت رز کاراجا 153.03.08.0392

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: صورتی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه طوسی بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1594

تعداد پارچه: 7 عدد (6 پارچه قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه طوسی پاور بیوگرانیت آزول کاراجا 153.03.08.0348

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه طوسی پاور بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1939

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه طوسی پاور بیوگرانیت گریش کاراجا 153.03.08.0352

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه طوسی گرانیت گلوک تاشوو T4342

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس قابلمه 7 پارچه کرم بیودایموند بیسیک کاراجا 153.03.08.1074

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: کرم
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی بیودایموند کاراجا 153.03.08.1923

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: کریستال الماس
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی پاور آوانوس کاراجا 153.03.08.0579

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی پاور بیودایموند کاراجا 153.03.08.0412

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: کریستال الماس
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی پاور بیودایموند کاراجا 153.03.08.1257

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی پاور بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.0111

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی دایموند کاراجا 153.03.08.1853

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
جنس روکش: بیو دیاموند
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی طلایی پاور بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1154

تعداد پارچه: 7 عدد
رنگ: مشکی طلایی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی گرانیت گلوک تاشوو T4343

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری تاشوو در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی گرانیت موند تاشوو T3031

تعداد پارچه: 7 عدد (3 عدد قابلمه + 3 عدد درب قابلمه + 1 عدد تابه)
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری تاشوو در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه مشکی لینا کرکماز 2887

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق ارنا کرکماز 1963


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق طرحدار برجسته
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق بلا کرکماز 1848


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق بلا کرکماز 1848-1

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق بلا کرکماز 1848-2


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق پاوراستیل پرو اوزاکا کاراجا 153.03.07.8250

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دستگیره: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق پاوراستیل کوب کاراجا 153.03.07.8260

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دستگیره: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق رزانا کرکماز 1040


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق سریر کاراجا 153.03.08.1214

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق سیلوا کاراجا 153.03.08.1857

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل
جنس دستگیره: استیل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق گرانادا کاراجا 153.03.08.1467

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضدزنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دستگیره: استیل ضدزنگ 18/10 کروم-نیکل
گارانتی ۱۸ ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق مرلوت کاراجا 153.03.08.0619

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضدزنگ براق
جنس دستگیره: استیل و سیلیکون
رنگ دستگیره: قرمز

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق نورا کرکماز 2988


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل براق ورتکس کرکماز 1973


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل مات استیما کرکماز 1999


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل مات پرولاین کرکماز 1147


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل مات پرولاین کرکماز 1148


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه استیل مات پرولاین کرکماز 1149


تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه مشکی پاور بیودایموند کاراجا 153.03.08.1256

تعداد پارچه: 8 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 8 پارچه مشکی پاور بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1253

تعداد پارچه: 8 عدد
رنگ: مشکی
جنس روکش: کریستال الماس
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قابلمه 9 پارچه استیل براق آسترا اکسترا کرکماز 2020


تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 9 پارچه استیل براق آسترا کرکماز 1900

تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 9 پارچه استیل براق تامبیک کرکماز 1800


تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 9 پارچه استیل براق روندو کرکماز 1976


تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 9 پارچه استیل مات و براق آلفا کرکماز 1660


تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات و براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه گرانیت 11 پارچه بژ یورک ریوالد 650100-06

کشور مبدا برند: انگلستان
تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: بژ
جنس روکش: گرانیت
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه گرانیت 11 پارچه طوسی یورک ریوالد 650100-14

کشور مبدا برند: انگلستان
تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: طوسی
جنس روکش: گرانیت
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه نچسب 3 پارچه طوسی میا کرکماز 2613


تعداد پارچه : 3 پارچه
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: طوسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 3 پارچه قهوه ای برونی کرکماز 2616

تعداد پارچه : 3 پارچه
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: قهوه ای
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 3 پارچه مشکی نورا کرکماز 2937


تعداد پارچه : 3 پارچه
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه آبی بلا کرکماز 2893

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : آبی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه رزگلد بلا کرکماز 2894

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه رزگلد میا کرکماز 1145

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه طوسی میا کرکماز 1146

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : طوسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه قهوه ای برونی پلاس کرکماز 2900

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه قهوه ای چوملک کرکماز 2657

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی اورنلا کرکماز 2609

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی تورا کرکماز 2889

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی گالاکسی کرکماز 1371

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی لیناپلاس کرکماز 2888

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی مونتانا کرکماز 1249

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی میا کرکماز 1146-1

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه نچسب 7 پارچه مشکی نورا کرکماز 2890

تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه و کفگیر و ملاقه 13 پارچه مشکی طلایی پاور بیوگرانیت کاراجا 153.03.08.1172

تعداد پارچه: 13 عدد (8 پارچه قابلمه و تابه + 5 پارچه کفگیر و ملاقه)
رنگ: مشکی طلایی
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس املت پز 6 پارچه استیل پرلا کرکماز 1675

out of stock
تعداد پارچه : 6 عدد
جنس بدنه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ : استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس املت پز 6 پارچه استیل تامبیک کرکماز 1805

out of stock
تعداد پارچه : 6 عدد
جنس بدنه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ : استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 10 پارچه استیل مات آسترا کرکماز 1898-6

out of stock
تعداد پارچه: 10 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 10 پارچه لعاب بیوتی ریوالد 7024601

out of stock
تعداد پارچه: 10 عدد
جنس بدنه: لعاب
جنس روکش: تفلون
رنگ: سفید گلدار
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه 11 پارچه استیل براق تامبیک ایکس ال کرکماز 1806

out of stock
تعداد پارچه: 11 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 11 پارچه استیل مات آلفا ایکس ال کرکماز 1641

out of stock
تعداد پارچه: 11 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 11 پارچه استیل مات آلفا پلاس کرکماز 1610

out of stock
تعداد پارچه: 11 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 11 پارچه مسی یورک ریوالد 650100-04

out of stock
تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: مسی
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه 11 پارچه مشکی یورک ریوالد 650100-01

out of stock

تعداد پارچه: 11 عدد
رنگ: مشکی
جنس بدنه: آلومینیوم ریخته گری شده
جنس روکش: گرانیت
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار: نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سرویس قابلمه 14 پارچه استیل براق آسترا گرند کرکماز 1091

out of stock
تعداد پارچه: 14 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق آسترا مگاپلاس کرکماز 1888

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق آکوا کرکماز 1967

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق آلیا کرکماز 1092

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق پرلا کرکماز 1650

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق تامبیک کرکماز 1801

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق دایموند کرکماز 1012

out of stock
تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق سلکتا کرکماز 1665-1

out of stock
تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق فلامینگو کرکماز 1629

out of stock
تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 6 پارچه استیل براق نورا کرکماز 2989

out of stock

تعداد پارچه: 6 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه استیل مات آروما کرکماز 1094

out of stock

تعداد پارچه: 8 عدد
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه برونی کرکماز 1286

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه 7 پارچه بژ زتا کرکماز 1292

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد
جنس روکش: گرانیت با تکنولوژی ولکانیت
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس قابلمه و تابه (Cookware Set) مهمترین وسیله برای آشپزی

از آنجا که برای پختن انواع غذا به قابلمه و تابه نیاز داریم می توان گفت یکی از مهم ترین وسایل در آشپزخانه، سرویس قابلمه و تابه است، چون استفاده از قابلمه در طول روز برای تهیه وعده های غذایی زیاد است بنابراین انتخاب و خرید سرویس قابلمه و تابه با کیفیت که ماندگاری خوبی داشته باشد بسیار مهم و ضروری است و به دلیل تنوع زیاد آنها در بازار لوازم آشپزخانه یکی از مهم ترین دغدغه خانم ها هنگام خرید سرویس جهیزیه به شمار می رود.

انواع سرویس قابلمه و تابه و ویژگی های آنها

سرویس قابلمه از جنس چدن، استیل، تفلون، سرامیکی، گرانیتی، آلومینیومی، مسی و شیشه ای و... در اندازه و طرح های مختلف ساخته می شوند که هر کدام از آنها ویژگی های متفاوتی دارند. قابلمه های چدن که از فولاد و آهن ساخته شده و روکش نچسب دارند ماندگاری و دوام بالایی داشته و غذا را برای مدت طولانی تری گرم نگه می دارند. قابلمه های استیل هم از جمله ظروفی هستند که به دلیل ساختاری که دارند زنگ نمی زنند و ماندگاری بالایی دارند، برای سلامتی مناسب بوده و حرارت را با سرعت بیشتری به غذا منتقل می کنند. سرویس قابلمه تفلون هم که از قدیم تا کنون طرفداران زیادی داشته از آلومینیوم با پوشش نچسب تفلون ساخته شده و نسبت به سرویس قابلمه های دیگر دارای قیمت مناسب تری هستند ولی به دلیل وجود مواد شیمیایی در ساختارشان اگر دچار خط و خش شوند می توانند برای سلامتی خطر ایجاد کنند، سرویس قابلمه سرامیکی دارای پوشش سرامیکی نچسب هستند و در رنگها و مدل های متنوع تولید می شوند، گرما را به راحتی منتقل می کنند و در ساختار آنها از مواد مضر استفاده نشده، سرویس قابلمه گرانیتی مانند قابلمه های سرامیکی به تازگی وارد بازار شده اند و دارای روکش نچسب هستند که می توان بدون روغن و یا با کمی روغن مواد غذایی را در آنها طبخ کرد، در روکش گرانیت هم از مواد شیمیایی مضر استفاده نشده و به همین دلیل از جمله ظروف سالم برای پخت و پز به شمار می روند، قابلمه های آلومینیومی، وزن سبکی دارند و از جمله ظروف سالم برای پخت و پز به شمار می روند. سرویس قابلمه مسی هم به دلیل جنس ساختاری که دارند برای سلامتی مفید بوده و به سرعت گرما را انتقال می دهند و ماندگاری بالایی نیز دارند. قابلمه های شیشه ای یا پیرکس هم از سالم ترین نوع قابلمه ها می باشند ولی ماندگاری کمی داشته و در اثر ضربه و حرارت زیاد می شکنند.

انتخاب و خرید بهترین سرویس قابلمه و تابه، با کیفیت و قیمت مناسب  

قبل از خرید سرویس قابلمه خوب و با کیفیت علاوه بر زیبایی باید نکاتی مانند جنس آنها که در بالا توضیح داده شد، تعداد ظروف موجود در سرویس قابلمه که با توجه به نیاز و مصرف شما تعیین می شود و انتخاب از برندهای معتبر را در نظر بگیرید چرا که غذای مصرفی شما در آنها تهیه شده و در طول روز استفاده ی زیادی از آنها می شود بنابراین باید از قابلمه هایی که در ساختارشان از مواد مضر و خطرناک برای سلامتی استفاده نشده تهیه کرد. شرکت رابیما با بیش از 50 سال تجربه در زمینه واردات و توزیع وسایل و ملزومات آشپزخانه با برندهای معتبر داخلی و خارجی مانند کرکماز، کاراجا، ریوالد و تاشوو به همراه ضمانت نامه رسمی اصالت کالا انواع متنوعی از سرویس قابلمه و تابه با کیفیت را با قیمت مناسب به مشتریان خود ارائه می دهد.


|قاشق سرو خورش|لوازم تهیه غذا|ابزار آشپزی|