سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق استا آسترا کرکماز 042

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق استا دایموند کرکماز 040

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق استا مگا کرکماز 044

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق لونا آسترا کرکماز 032

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق لونا دایموند کرکماز 030

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل براق لونا مگا کرکماز 034

out of stock
حجم کتری: 5 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات استا پلاتینیوم کرکماز 043

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات استا تیتانیوم کرکماز 041

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات لونا پلاتینیوم کرکماز 033

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات لونا تیتانیوم کرکماز 031

out of stock
حجم کتری: 3 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 4.0 لیتر استیل براق ماکسیما دایموند کرکماز 020

out of stock
حجم کتری: 4 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 4.0 لیتر استیل مات ماکسیما پلاتینیوم کرکماز 023

out of stock
حجم کتری: 4 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 4.0 لیتر استیل مات ماکسیما تیتانیوم کرکماز 021

out of stock
حجم کتری: 4 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 5.0 لیتر استیل براق رابی آستارا کرکماز 012

out of stock
حجم کتری: 5 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 5.0 لیتر استیل براق رابی دایموند کرکماز 010

out of stock
حجم کتری: 5 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 5.0 لیتر استیل براق رابی مگا کرکماز 014

out of stock
حجم کتری: 5 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 5.0 لیتر استیل مات رابی پالتینیوم کرکماز 013

out of stock
حجم کتری: 5 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.0 + 5.0 لیتر استیل مات رابی تیتانیوم کرکماز 011

out of stock

حجم کتری: 5.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.2 + 4.6 لیتر استیل براق مونتانا دایموند کرکماز 205

out of stock
حجم کتری: 4.6 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.2 + 4.6 لیتر استیل مات مونتانا پلاتینیوم کرکماز 203

out of stock
حجم کتری: 4.6 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو اجاقی شیر دار 1.2 + 4.6 لیتر استیل مات مونتانا مگا کرکماز 206

out of stock
حجم کتری: 4.6 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو گازی 1.0 + 4.0 لیتر استیل ماکسیما دایموند کرکماز 020-01

out of stock
حجم کتری: 4 لیتر
حجم قوری: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور رو گازی (Samovar) جدیدترین و کارآمدترین نوع سماور

از آنجا که چای یکی از نوشیدنی های رایج و پرطرفدار بین ایرانیان بوده و در طول روز و در همه مهمانی ها به عنوان نوشیدنی اصلی زیاد صرف می شود، وجود وسیله ای به نام سماور می تواند از ضروریات وسایل آشپزخانه باشد که با کمک آن می توانید در هر ساعتی از روز بدون صرف وقت زیاد یک چای تازه و داغ نوشیده و لذت ببرید. سماور رو گازی نوع جدیدی از سماور است که کار با آنها راحت تر است و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر از دیگر سماورها هستند. این نوع سماورها که با عنوان قوری کتری شیردار نیز نامیده می شوند، هم به عنوان سماور و هم به عنوان کتری قوری مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین برای خرید یک سماور رو اجاقی خوب و با کیفیت که قیمت مناسبی داشته باشد لازم است در این زمینه اطلاعات داشته و مواردی را در نظر بگیرید.

مشخصات انواع سماور رو گازی

سماور رو اجاقی هم با قوری و هم بدون قوری تولید می شوند که اگر دارای قوری باشند جنس قوری آنها معمولا از جنس چینی است، جنس بدنه این نوع سماورها از استیل ضد زنگ یا برنج است که جنس برنج به دلیل مقاومت زیاد در برابر حرارت و همچنین به دلیل اینکه رسوب کمتری را به خود می گیرد باعث می شود که چای سالم تر و خوش طعم تر باشد ولی قیمت این جنس سماورها  نسبت به سماور رو گازی استیل بالاتر است. دسته این نوع سماورها  به دلیل اینکه در برابر حرارت مستقیم گاز قرار می گیرد باید در برابر حرارت مقاوم بوده و طوری باشد که دست شما را نسوزاند و کار با آن راحت باشد که برای این منظور از پلاستیک باکالیت در ساخت دسته سماور رو گازی استفاده می کنند و شیر سماور هم به گونه ای که محکم باشد به بدنه سماور رو گازی متصل می شود. میزان گنجایش و اندازه سماور رو اجاقی نیز متفاوت است و در اندازه های 3 تا 6 لیتری وجود دارند. کف سماور رو گازی از مهم ترین اجزای آن است که باید دارای مقاومت و ضخامت کافی باشد چرا که در برابر حرارت زیاد و مستقیم گاز قرار می گیرد همچنین پایه های سماور رو گازی نیز باید دارای استحکام قوی باشد چون کل وزن سماور روی  آن قرار می گیرد. نوع پوشش به کار رفته در بدنه سماور رو اجاقی نیز بیشتر از جنس نیکل و کروم است که هم محکم است و هم جلوه زیبایی به آن می بخشد.

خرید اینترنتی بهترین  و با کیفیت ترین سماور رو گازی از برند معتبر

برای خرید سماور رو گازی با کیفیت و زیبا که از قیمت مناسبی هم برخوردار باشد می توانید از نکات مهمی که در بالا به آنها اشاره شد کمک بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید البته قیمت سماورهای رو گازی به موارد زیادی بستگی دارد که یکی از آنها برند سماور رو گازی است. شرکت رابیما با بیش از 50 سال تجربه در زمینه واردات و توزیع وسایل و ملزومات آشپزخانه با برندهای معتبر داخلی و خارجی مانند کرکماز به همراه ضمانت نامه رسمی اصالت کالا و قیمت مناسب و جنس با کیفیت استیل ترک انواع متنوع و زیبایی از سماور رو گازی را به مشتریان خود ارائه می دهد.


| سماور برقیچای ساز برقی |