نمایش دادن همه 56 نتیجه

چاقو سالاد بامبو بامبوم BBCD08

سایز: بلند
جنس بدنه: بامبو
جنس دستگیره: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

چاقو سرآشپز بامبو بامبوم BBCD06

سایز: کوتاه
جنس بدنه: بامبو
جنس دستگیره: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

چاقوی نان 17.5 سانتی متر رفیکا کاراجا 153.03.06.1440

سایز: 17.5 سانتی متر
جنس بدنه و دستگیره: استیل
رنگ: خاکستری
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

چاقوی نان 20 سانتی متر رفیکا کاراجا 153.03.06.1438

سایز: 20 سانتی متر
جنس بدنه و دستگیره: استیل
رنگ: خاکستری
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 10 پارچه مشکی کین اوور کاراجا 153.03.08.2380

سرویس کارد 10 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 14 پارچه مشکی سورپلاس پرو کاراجا 153.03.06.1416

سرویس کارد 14 پارچه
جنس بدنه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : باکالیت
جنس پایه : چوب
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 4 پارچه مشکی پیل کاراجا 153.03.06.1805

سرویس کارد 4 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 5 پارچه گلبهی ریگا کاراجا 153.03.06.1341

سرویس چاقو 5 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
رنگ دسته : گلبهی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه بنفش رترو کاراجا 153.03.06.4761

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : بنفش
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه پروشف کرکماز 501-01

تعداد پارچه :6 پارچه
جنس چاقو : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس بدنه : بامبو
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه رزگلد ماپل کاراجا 153.03.06.1454

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : چوب
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه سبز رترو کاراجا 153.03.06.4755

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : سبز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه سبز ویو کاراجا 153.03.07.9429

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : سبز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه سفید کوگو کاراجا 153.03.06.1798

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : چوب
جنس پایه : سرامیک
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه سفید میستر با پایه استریلیزر برقی کاراجا 153.03.08.2210

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه سورمن کرکماز 5502

تعداد پارچه :7 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم/نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه صورتی رترو کاراجا 153.03.06.4758

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه طوسی رترو کاراجا 153.03.06.1743

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : طوسی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه قرمز رترو کاراجا 153.03.06.1749

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه قهوه ای سافت کاراجا 153.03.06.6482

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : چوب
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه قهوه ای کیلیک کاراجا 153.03.06.1740

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : چوب
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه قهوه ای هرنه کاراجا 153.03.06.7204

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : استیل ضدزنگ
رنگ : چوب
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه قهوه ای ویو کاراجا 153.03.07.9430

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : قهوه ای
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه کرم بریچ کاراجا 153.03.06.6473

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه لیرا کاراجا 153.03.06.6476

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی اوور کات کاراجا 153.03.07.5788

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی بیانکو کاراجا 153.03.06.6092

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی تتون کاراجا 153.03.06.1414

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
رنگ دسته : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی رایت کاراجا 153.03.06.4592

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی کین اوور کاراجا 153.03.06.1811

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی ماپل کاراجا 153.03.06.1451

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : چوب
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی ماربل کاراجا 153.03.06.1995

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی میستر با پایه استریلیزر برقی کاراجا 153.03.08.2211

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه مشکی وود لند کاراجا 153.03.06.1479

سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو 6 پارچه وترا کرکماز 685

تعداد پارچه :6 پارچه
جنس چاقو : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دسته : پلاستیک نسوز
جنس بدنه : شیشه
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس چاقو 7 پارچه سورمن کرکماز 5501

تعداد پارچه :7 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم/نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس چاقو 8 پارچه استیل مات میستر کاراجا 153.03.06.5070

سرویس کارد 8 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
جنس پایه : استیل ضدزنگ
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو و کفگیر ملاقه 12 پارچه سبز گستو کاراجا 153.03.06.7249

سرویس کارد 12 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : سبز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو و کفگیر ملاقه 12 پارچه صورتی گستو کاراجا 153.03.06.7252

سرویس کارد 12 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس چاقو و کفگیر ملاقه 12 پارچه مشکی گستو کاراجا 153.03.06.7246

سرویس کارد 12 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس کارد 9 پارچه مولتی بلید کرکماز 550

9 قطعه فوق العاده شارپ نوک تیغه برش لیزری دستگیره های ABS مشکی مجموعه چاقو چند تیغه; وضوح فوق العاده را ارائه می دهد. با استفاده از تکنولوژی برش لیزری، ماندگاری و دوام بیشتر آن تضمین شده است. بسیاری از نیازهای آشپزخانه را از خرد کردن تا برش دادن، از خرد کردن گرفته تا پوست کندن و تیز کردن را برآورده می کند. 8 ترکیب مختلف آن تمام نیازهای آشپزخانه را برآورده می

سرویس کارد میوه 6 پارچه قرمز فروتا کرکماز 553

رنگ: قرمز فوق العاده شارپ نوک تیغه 3Cr13 نوک تیغه سنگ زنی مخروطی  دسته های پلاستیکی نشکن

کارد پوست کن 9 سانتیمتر استیل پروشف کرکماز 501-02

تعداد پارچه :1 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کارد پوست کن 9.5 سانتی متر سورمن کرکماز712

تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

کارد چند کاره 13.5 سانتی متر سورمن کرکماز 712-01

تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

کارد چندکاره 12.5 سانتی متر استیل پروشف کرکماز 501-03

فوق العاده شارپ نوک تیغه X30Cr13 نوک تیغه سنگ زنی مخروطی دستگیره های ساتن 18/10 Cr-Ni چاقوی Pro-Chef با ترکیب کامل و تیز بودن طولانی مدت استفاده حرفه ای را فراهم می کند که تمام نیازهای شما را در آشپزخانه برآورده می

کارد حرفه ای 17.5 سانتی متر سورمن کرکماز 712-03

تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

کارد حرفه ای 20 سانتی متر استیل پروشف کرکماز 501-05

تعداد پارچه :1 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کارد خرد کن 16.5 سانتی متر سورمن کرکماز 712-02

تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

کارد خردکن 20 سانتیمتر استیل پروشف کرکماز 501-04

تعداد پارچه :1 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کارد فیله 21 سانتی متر سورمن کرکماز 712-04

تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

کارد نان 20 سانتیمتر استیل پروشف کرکماز 501-06

تعداد پارچه :1 پارچه
جنس تیغه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
جنس دسته : سرامیک
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس استیل کارد 6 پارچه نگرا کرکماز 552

out of stock
سرویس کارد 6 پارچه
جنس تیغه : استیل ضدزنگ
جنس دسته : پلاستیک
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس کارد میوه 6 پارچه سبز فروتا کرکماز 553-01

out of stock
رنگ: سبز فوق العاده شارپ نوک تیغه 3Cr13 نوک تیغه سنگ زنی مخروطی دسته های پلاستیکی نشکن

کارد اشپزی 17 سانتی متر سانتوکو سورمن کرکماز 712-05

out of stock
تبدیل هزاران سال تجربه به هنر… چاقوهای سورمنه دست ساز کورکماز با مهارت استادان خود در فرونشاندن فولاد و ساختاری که فقط با روغن ماهی تیز می شود، جای خود را در بین بهترین چاقوهای جهان می گیرد. چاقوهای Sürmene که هزاران سال تجربه در آن به هنر تبدیل می شود، شکل دهنده روح مردم دریای سیاه با فولاد

چاقو (Knife) آشپزخانه یکی از اجزای مهم ابزار آشپزی

یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین وسایل آشپزخانه و ابزار آشپزی چاقو آشپزخانه است و بدون وجود آن نمی توان آشپزی کرد. بنابراین خرید بهترین مارک چاقو آشپزخانه که کیفیت و قیمت خوبی داشته باشد یکی از دغدغه های اصلی برای هر سرآشپز است چرا که وجود یک چاقوی برنده و تیز است که به شما کمک می کند مواد غذایی مورد نیاز خود برای پختن یک غذای لذیذ را به راحتی و در کوتاهترین زمان خرد کرده و از آشپزی کردن لذت ببرید.

انواع چاقو آشپزخانه کدامند؟

کارد آشپزخانه را هم به صورت تکی و هم به صورت سرویس می توان تهیه کرد که لیست کامل سرویس کارد آشپزخانه شامل: کارد دندانه دار، کارد مخصوص سرآشپز، کارد برش نان، کارد مخصوص گوشت و ماهی، کارد چندکاره، کارد مخصوص خرد کردن سبزی و کارد مخصوص فیله است که همان طور که از نام هر کدام از آنها پیداست جهت خرد کردن و ریز کردن مواد غذایی مخصوصی هستند ولی از میان آنها چاقوی مخصوص سرآشپز می تواند بیشتر کارهای مربوط به آشپزی را به تنهایی انجام دهد، علاوه بر انواع مختلف این چاقوها و کاربرد آنها، جنس آنها می تواند سرامیکی یا فلزی باشد و طرح و رنگ متفاوتی داشته باشند که اگر به صورت سرویس باشند جای نگهدارنده آنها هم میتواند دارای ویژگی های مختلفی باشد.

چگونه چاقو آشپزخانه با کیفیت و قیمت مناسب بخریم؟

اگر قصد خرید اینترنتی چاقو آشپزخانه را دارید لازم است یکسری نکات ضروری مربوط به آن را بدانید که مهمترین آن جنس تیغه کارد است، بهترین جنس تیغه کارد، فلز یا استیل مقاوم و ضد زنگ است چون تیغه های سرامیکی خیلی زود کند شده و می شکنند و تیزی چندانی ندارند و نکته دیگر، خوش دست بودن آن است که باید قبل از خرید از آن مطمان شوید تا هنگام به دست گرفتن کارد احساس راحتی کنید چون اگر با آن احساس راحتی نداشته باشید می تواند آشپزی را برایتان سخت و خسته کننده گرداند، همچنین جای نگهدارنده سرویس چاقو که تاثیر زیادی در میزان عمر و دوام آنها دارد از نکات مهم دیگر است که بهترین جنس نگهدارنده سرویس کارد از جنس چوب یا پلی اتیلن می باشد، شرکت رابیما با بیش از 50 سال تجربه در زمینه واردات و توزیع وسایل و ابزار آشپزخانه با برندهای معتبر داخلی و خارجی به همراه ضمانت نامه رسمی اصالت کالا و قیمت مناسب و جنس با کیفیت استیل ترک یکی از بهترین و مناسب ترین سرویس کارد آشپزخانه را با برندهای کرکماز، بامبوم و کاراجا به مشتریان خود ارائه می دهد.


تخته گوشت کارد صبحانه کارد میوه