نمایش دادن همه 39 نتیجه

سماور برقی 1500 وات 1.2 + 3.0 ليتر سفيد كنزي رابیلوکس 111900

ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس قوری : شیشه(ساخت آلمان بوسیله شات دران)
جنس کتری : پلاستیک ای بی اس ، شیشه(ساخت آلمان بوسیله شات دران)
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماه رابیران : نماینده انحصاری رابیلوکس در ایران

سماور برقی 1500 وات 1.2 + 3.0 ليتر سفيد هانيبال رابیلوکس 111902

ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت کتری : 3.0 لیتر
جنس قوری : چینی
جنس سماور : پلاستیک ای بی اس ، شیشه (ساخت آلمان بوسیله شات دران)
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماه رابیران : نماینده انحصاری رابیلوکس در ایران

سماور برقی 1500 وات 1.2 + 3.0 ليتر مشکی آلفونسو رابیلوکس 111901

ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس قوری : شیشه( ساخت آلمان بوسیله شات دران)
جنس کتری : پلاستیک ای بی اس ، شیشه(ساخت آلمان بوسیله شات دران)
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه رابیران : نماینده انحصاری رابیلوکس در ایران

سماور برقی 1500 وات 1.2 + 3.0 ليتر مشکی لمبرت رابیلوکس 111903

ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس قوری : چینی
جنس کتری : پلاستیک ای بی اس ، شیشه (ساخت آلمان بوسیله شات دران)
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه رابیران : نماینده انحصاری رابیلوکس در ایران

سماور برقی 1500 وات رزگلد جام کاراجا 153.03.06.8297

ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : شیشه
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سماور برقی 1500 وات رزگلد رترو کاراجا 153.03.06.5989

ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : شیشه
رنگ : رزگلد

سماور برقی 1500 وات قرمز رترو کاراجا 153.03.06.4913

ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : شیشه
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سماور برقی 1500 وات کرم جام کاراجا 153.03.06.8296

ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : شیشه
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سماور برقی 1500 وات کرم رترو کاراجا 153.03.06.4912

ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : شیشه
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.0 لیتر استیل براق هاندان کرکماز 842

ظرفیت قوری : 1.3لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر استیل رزگلد هاندان کرکماز 843-01

ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر استیل مات هاندان کرکماز 843

ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل کروم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر رزگلد هاندان کرکماز 843-02

ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 2.0 + 5.0 لیتر استیل براق چای شف کرکماز 841-01

ظرفیت قوری : 2.0 لیتر
ظرفیت سماور : 5.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 2.0 + 5.0 لیتر استیل مات چای شف کرکماز 841

ظرفیت قوری : 2.0 لیتر
ظرفیت سماور : 5.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 2.8 لیتر قرمز دمفورا کرکماز 337-02

ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 2.8 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: قرمز
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 2.8 لیتر مشکی نوستا کرکماز 338

ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 2.8 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 3.0 لیتر سفید چایکولیک کرکماز 342-02

ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 3 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: سفید
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 3.0 لیتر مشکی چایکولیک کرکماز 341-04

ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.8 + 4.0 لیتر استیل براق نوستا مگا کرکماز 334

ظرفیت قوری : 1.8 لیتر
ظرفیت سماور : 4 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل_کروم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 0.9 + 2.5 لیتر سفید وترو ریوالد 800201

out of stock
ظرفیت سماور : 2.5 لیتر
ظرفیت قوری : 0.9 لیتر
جنس قوری و سماور : چینی-پلاستیک ای بی اس
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 1800 وات 1.2 + 2.5 لیتر سفید فونتانا ریوالد 800200

out of stock
ظرفیت سماور : 2.5 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه-پلاستبک ای بی اس
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 1800 وات 1.2 + 2.5 لیتر مشکی مرتون ریوالد 800212

out of stock
ظرفیت سماور : 2.5 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه-پلاستبک ای بی اس
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 1800 وات 1.2 + 3.5 لیتر مشکی پرنسس ریوالد 800203

out of stock
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : چینی طرح دار - پلاستبک ای بی اس
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 1800 وات 1.2 + 3.5 لیتر مشکی نیکولاس ریوالد 800217

out of stock
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه - پلاستبک ای بی اس
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات آرمی ریوالد 800205

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.0 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه-پلاستبک ای بی اس
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.0 + 3.0 لیتر استیل مات رابی ریوالد 800204

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.0 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه-پلاستبک ای بی اس
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل براق فیوری ریوالد 800211

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : استیل ضد زنگ-استیل ضد زنگ
رنگ : استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل مات آرتی ریوالد 800206

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : شیشه-استیل ضد زنگ
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل مات تریوو ریوالد 800208

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : استیل مات-استیل مات
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماوربرقی 1800 وات 0.9+ 2.5 لیتر برنت ریوالد 800213

out of stock
ظرفیت سماور : 2.5 لیتر
ظرفیت قوری : 0.9 لیترلیتر
جنس قوری و سماور : چینی-پلاستبک ای بی اس
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل مات کاونتری ریوالد 800207

out of stock
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
جنس قوری و سماور : استیل ضد زنگ
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماه برلیان چابهار : نماینده انحصاری ریوالد در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل نوستا کرکماز 338-01

out of stock
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی (Electrical Samovar) چیست؟

برای نوشیدن یک چای معطر و خوشمزه که بتواند حال یک ایرانی را خوب کند، باید چای تازه دم باشد و آب آن خوب جوش آمده باشد. برای اینکه آب جوش خوب جوش بیاید، باید از یک سماور قوی و با دوام استفاده کنیم. طی سال های گذشته، شرکت های تولید لوازم خانگی برقی به ویژه شرکت های ترک مانند کرکماز و کاراجا با استفاده سرمایه عظیم خود توانسته اند سماور های برقی با کیفیت تولید نمایند تا با مدل های قدیمی سماور های رایج مانند سماور ذغالی و نفتی رقابت کنند و آنها را کنار بزند. در ادامه با رابیما همراه باشید تا شما را با ویژگی های مهم یک سماور برقی و نحوه خرید آنلاین سماور برقی ارزان به همراه گارانتی اصلی آشنا نماییم.

ویژگی سماور برقی

جنس بدنه یکی از مهم ترین ویژگی های یک سماور محسوب می شود. اغلب ایرانیان از مشکل جرم گرفتن سماور در طول استفاده از آن در مدت زمان طولانی رنج می برند؛ در نتیجه چایی که از این سماور بدست می آید، از طعم خوبی برخوردار نخواهد بود. بنابراین توصیه می شود سماورهایی که دارای جنس استیل ضد زنگ، آلیاژ برنج، شیشه پیرکس و استیل هستند را از رابیما تهیه نمایید. همچنین جنس دستگیره های سماور باید به گونه ای باشد که هنگام استفاده از آن دست نسوزد و انگشتان را اذیت نکند. بنابراین شرکت های محبوب و پر فروش خارجی جنس دستگیره ها را اغلب به شکل پلاستیک نسوز و باکالیت طراحی می کنند. از دیگر ویژگی های قابل ذکر یک سماور برقی مناسب می توان به توان مصرفی، حجم کتری و قوری، جنس روکش بدنه، خاموش شدن خودکار و وجود سینی چکه گیر اشاره کرد.

خرید سماور برقی اصل با گارانتی اصلی در رابیما

محصولات گوناگونی در طراحی های خاص و رنگ های منحصر بفرد برای تهیه چای بعنوان اولین نوشیدنی پر مصرف در ایران همچون انواع چای سازها و کتری ها و همچنین قهوه ساز ها برای تهیه و آماده سازی انواع مختلف چای با طعم های لذیذ از برندهای معتبر جهان همچون تفال، بوش، فیلیپس، ریوالد و رابیلوکس با ارائه آخرین تکنیک های آماده سازی نوشیدنی ها و فناوری های نوین در رابیما. این نوشیدنی سازهای برقی اصل را با آخرین فناوری روز دنیا و با هر سلیقه ای در رابیما جستجو نمایید، بیابید، سفارش دهید و در نهایت از استفاده آن ها لذت کافی ببرید.

با رابیما در بازار باشید!

قهوه ساز برقی  |  کتری و قوری  |  چای ساز برقی  |  کتری برقی  |  فنجان  |  لیوان و ماگ  |