نمایش دادن همه 36 نتیجه

سرویس غذاساز 2000 وات رزگلد مسترمید کاراجا 153.03.06.6578

توان مصرفی : 2000 وات
دارای عملکردهای خرد کردن، مخلوط کردن، آسیاب کردن، رنده کردن، برش دادن، ورز دادن و هم زدن
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس غذاساز 2000 وات سفید مسترمید کاراجا 153.03.06.6567

توان مصرفی : 2000 وات
دارای عملکردهای خرد کردن، مخلوط کردن، آسیاب کردن، رنده کردن، برش دادن، ورز دادن و هم زدن
رنگ : سفید
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس غذاساز 2000 وات قرمز مسترمید کاراجا 153.03.06.6571

توان مصرفی : 2000 وات
دارای عملکردهای خرد کردن، مخلوط کردن، آسیاب کردن، رنده کردن، برش دادن، ورز دادن و هم زدن
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس غذاساز 2000 وات کرم مسترمید کاراجا 153.03.06.7205

توان مصرفی : 2000 وات
دارای عملکردهای خرد کردن، مخلوط کردن، آسیاب کردن، رنده کردن، برش دادن، ورز دادن و هم زدن
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس همزن برقی 550 وات طوسی پرو میدی کاراجا 153.01.06.3741

توان مصرفی : 550 وات
عملکردهای مخلوط کردن، هم زدن، خرد کردن
رنگ : طوسی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس همزن برقی 550 وات قرمز پرو میدی کاراجا 153.01.06.3740

توان مصرفی : 550 وات
عملکردهای مخلوط کردن، هم زدن، خرد کردن
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 1800 وات استیل مات پاورمیکس کاراجا 153.01.06.3246

توان مصرفی : 1800 وات
ظرفیت محفظه : 1.8 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 300 وات قرمز رترو کاراجا 153.03.06.2448

توان مصرفی : 300 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 300 وات کرم رترو کاراجا 153.03.06.2449

توان مصرفی : 300 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 300 وات مشکی رترو کاراجا 153.03.06.2450

توان مصرفی : 300 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : مشکی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 300 وات نقره ای رترو کاراجا 153.03.06.2451

توان مصرفی : 300 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : نقره ای
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 500 وات استیل مات شیکر کاراجا 153.01.06.5011

توان مصرفی : 500 وات
ظرفیت محفظه : 1.5 لیتری
جنس محفظه : شیشه
رنگ : استیل مات
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات آبی بلندفیت کاراجا 153.03.06.4689

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : آبی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات بنفش بلندفیت کاراجا 153.03.06.4692

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : بنفش
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات رزگلد بلندفیت کاراجا 153.03.06.4690

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات رزگلد بلندفیت کاراجا 153.03.06.6424

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات رزگلد بلندفیت گو کاراجا 153.03.06.6241

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1.0 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : رزگلد
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات صورتی بلندفیت کاراجا 153.03.06.4691

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات صورتی بلندفیت کاراجا 153.03.06.4693

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات قرمز بلندفیت کاراجا 153.03.06.4687

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات قرمز بلندفیت کاراجا 153.03.06.6427

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات کرم بلندفیت کاراجا 153.03.06.5714

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات کرم بلندفیت کاراجا 153.03.06.6240

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات کرم بلندفیت کاراجا 153.03.06.6429

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : کرم
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات لیمویی بلندفیت کاراجا 153.03.06.4685

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : لیمویی
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات نقره ای بلندفیت کاراجا 153.03.06.4686

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 600 میلی لیتر
عملکرد سرعت 2 مرحله ای
دارای 4 تیغه
رنگ : نقره ای
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 550 وات نقره ای بلندفیت کاراجا 153.03.06.6234

توان مصرفی : 550 وات
ظرفیت محفظه : 1 لیتر
دارای عملکرد خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن
رنگ : نقره ای
گارانتی 18 ماه خانه آرسیس : نماینده انحصاری کاراجا در ایران

مخلوط کن 600 وات قرمز اسپرتی بامبوم B3268

توان مصرفی: 600 وات
تعداد پارچه: 5 عدد
جنس بدنه: شیشه
نوع گارانتی: گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

مخلوط کن 600 وات قرمز اسپرتی بامبوم B3272

توان مصرفی: 600 وات
جنس بدنه: استیل
رنگ: قرمز
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

مخلوط کن 600 وات کرم اسپرتی بامبوم B2374

توان مصرفی: 600 وات
جنس بدنه: استیل
رنگ: کرم
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

سرویس همزن سر استیل 1300 وات بنفش میا کرکماز 457-01 (گوشت کوب برقی)

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه ها : استیل ضدزنگ
جنس پارچ : اکرولیک
رنگ : بنفش
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس همزن سر استیل 850 وات قرمز مگا ورتکس کرکماز 445-04

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه ها : استیل ضدزنگ
جنس پارچ : اکرولیک
رنگ : قرمز
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس همزن عصایی 850 وات صورتی میا کرکماز 457 (گوشت کوب برقی)

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه ها : استیل ضدزنگ
جنس پارچ : اکرولیک
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سرویس همزن عصایی 850 وات صورتی میا مگا کرکماز 447 (گوشت کوب برقی)

out of stock
جنس بدنه : پلاستیک ای بی اس
جنس تیغه ها : استیل ضدزنگ
جنس پارچ : اکرولیک
رنگ : صورتی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

تهیه نوشیدنی های خوشمزه با مخلوط کن (Blender)

مخلوط کن یکی دیگر از لوازم ضروری تهیه غذا در آشپزخانه به شمار می رود که برای تهیه انواع دسر و نوشیدنی های سرد و گرم کاربرد دارد و توسط شرکت های مطرح تولید لوازم خانگی برقی تولید می شود. این دستگاه با دو نوع تک کاره و چند کاره در بازار موجود است و صرفا برای خرد و تکه تکه کردن مواد غذایی نرم جهت تهیه نوشیدنی استفاده می شوند. از این دستگاه می توانید هم در خانه برای تهیه نوشیدنی های ساده مانند آبمیوه و شربت و هم در رستوران و کافه برای تهیه اسموتی و معجون در طعم های مختلف نیز استفاده نمایید. در ادامه می خواهیم از جزئیات این دستگاه بگوییم و با دیگر ویژگی های آن آشنا شویم. با رابیما همراه باشید.

ویژگی ها و قابلیت های متعدد مخلوط کن

اجزای مهمی که در هنگام خرید مخلوط کن باید به آن توجه کرد، جنس تیغه ها یا پره ها، قدرت موتور و جنس محفظه می باشند. جنس تیغه دستگاه باید به گونه ای باشد تا بتواند مواد غذایی را بدون دردسر و در ابعاد مناسب خرد کند. تیغه های مخلوط کن به گونه ای طراحی شده اند تا بتواند موادی که از ضخامت سختی برخوردار نیستند را خرد کنند؛ بنابراین ریختن گوشت و ... در داخل مخلوط کن کاری اشتباه است و به هیچ وجه توصیه نمی شود. بنابراین استیل بودن جنس تیغه در اولویت است؛ زیرا بسیار تیز و برّنده هستند و از آنجایی که ضد زنگ هستند، پس از گذشت مدت زمان طولانی با شستشو زنگ نخواهند زد و ماندگاری خود را حفظ خواهند کرد. هرچه قدرت موتور این وسیله بیشتر باشد، سرعت خرد و مخلوط کردن دستگاه نیز بیشتر می شود؛ در نتیجه می تواند حجم بیشتری از مواد غذایی را در مدت زمان کوتاه خرد کند و آنها را تبدیل به مایع کند.  جنس اکثر محفظه مخلوط کن ها یا شیشه ای است یا پلاستیکی. هر دو جنس از مقاومت بالایی برخوردارند و در برابر خرد و شکسته شدن مقاومند، اما پلاستیک به مرور زمان ممکن است رنگ و روی خود را از دست بدهد و در آن سو نیز شیشه از وزن سنگینی برخوردار است و ممکن است فرآیند برداشتن را برای کاربر سخت کند. میزان سرعت، ظرفیت پارچ، پایه ضد لغزش و میزان صدای موتور نیز از دیگر ویژگی های مهم این وسیله است که نباید از آنها در انتخاب و سفارش یک مخلوط کن مناسب چشم پوشی کرد.

خرید دستگاه مخلوط کن اصل با گارانتی اصلی در رابیما

امروزه با توجه به تنوع بسیار بالای کالا ها در لوازم تهیه غذا، اغلب مشتریان بدلیل شباهت زیاد این وسایل نسبت به یکدیگر، توانایی تشخیص آنها را ندارند. کادر رابیما با تجربه طولانی مدتی که طی سالهای اخیر در ارائه خدمات پس از فروش مانند ارائه گارانتی اصل و ضمانت نامه رسمی کالا، وارد کردن کالاهای پرفروش خارجی از برندهای معتبر مانند کرکماز، کاراجا، ریوالد، رابیلوکس، کوک پلاس و... و راهنمایی مشتری در نحوه کار با دستگاه ها کسب کرده است، آمده است تا این مشکل را برای شما مشتریان عزیز برطرف کند و شما را در خرید آنلاین مخلوط کن اصل و با کیفیت در قیمت های مناسب کمک نماید. برای مشاهده قیمت انواع مخلوط کن ها نیز می توانید از فروشگاه آنلاین رابیما بازدید نمایید.


آسیاب  |  خردکن  |  غذا ساز  |  همزن  |  گوشت کوب برقی  |