نمایش 1–100 از 112 نتیجه

اردور خوری بلور 41.5 سانتیمتر نارنجی وینکس والترگلس 1400019

out of stock
سایز : 41.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ نارنجی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

اردور خوری بلور چهارخانه 33 سانتیمتر آبی دوز والترگلس 1203970

out of stock
سایز : 33سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ ابی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

اردور خوری بلور سه خانه 41 سانتیمتر قرمز اسکوار والترگلس 1204880

out of stock
سایز : 41 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

اردور خوری بلور وینکس والترگلس 1214486

out of stock

سایز : 41.5 سانیتمتر
رنگ : شفاف با لبه های قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

اردور خوری سه خانه 41.5 سانتیمتر سبز وینکس والترگلس 1201389

out of stock
سایز : 41.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ سبز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

اردورخوری بلور 15 سانتیمتر قرمز دیپ والترگلس 1217110

out of stock
سایز : 15 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بستنی خوری بلور 280 میلی لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 007183002

out of stock


ارتفاع : 13.5 سانتی متر
حجم : 280 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


بشقاب بلور 30 سانتیمتر آبی وینکس والترگلس 1201402

out of stock
سایز : 30 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بشقاب بلور 30 سانتیمتر قرمز وینکس والترگلس 1214488

out of stock
سایز : 30 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بشقاب بلور 33 سانتیمتر آبی دوز والترگلس 1203966

out of stock
سایز : 33 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بشقاب بلور 33 سانتیمتر آبی فلو والترگلس 1201242

out of stock
سایز : 33 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بشقاب بلور 38 سانتیمتر آبی ریف والترگلس 1210013

out of stock
سایز : 38 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

بشقاب بلور 38 سانتیمتر سفید ریف والترگلس 1206218

out of stock
سایز : 38 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف ساده
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

پارچ بلور 1 لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126003

out of stock

ارتفاع : 21 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121009

out of stock

ارتفاع : 24.2 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر سايليندر بوهمیا سلکشن 008121005

out of stock

ارتفاع : 13.5 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121003

out of stock

ارتفاع : 20.2 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.5 لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121004

out of stock


ارتفاع : 23.5 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پارچ بلور 1.5 لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126004

out of stock
ارتفاع : 23 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.7 لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 008128009

out of stock
ارتفاع : 26.5 سانتی متر
حجم : 1.7  لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 2.0 لیتر سايليندر بوهمیا سلکشن 008121006

out of stock


ارتفاع : 16.8 سانتی متر
حجم : 2.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پارچ بلور 250 میلی لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121007

out of stock
ارتفاع : 14.8 سانتی متر
حجم : 250 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 500 میلی لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121008

out of stock
ارتفاع : 18.8 سانتی متر
حجم : 500 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 500 میلی لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121002

out of stock


ارتفاع : 16.8 سانتی متر
حجم : 500 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پیش دستی بلور 17.5 سانتیمتر نارنجی دیپ والترگلس 1216822

out of stock
سایز : 17.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ نارنجی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

تنگ بلور 1.2 لیتر میلانو بوهمیا سلکشن 008128005

out of stock
ارتفاع : 25 سانتی متر
حجم : 1.2 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

تنگ بلور 1.5 لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 008128008

out of stock
ارتفاع : 23 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جا یخی بلور لیبرا بوهمیا سلکشن 007166004-02

out of stock
تعداد : 7 عدد
ارتفاع : 25 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 360 میلی لیتر آنجلینا اکوپیور 1400040

out of stock


تعداد : 6 عدد
حجم : 360 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


جام بلور 6 پارچه 240 میلی لیتر دنیلا اکوپیور 1400527

out of stock


تعداد : 6 عدد
حجم : 240 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


جام بلور 6 پارچه 300 میلی لیتر آنجلینا اکوپیور 1400030

out of stock

تعداد : 6 عدد
حجم : 300 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 6 پارچه 390 میلی لیتر دنیلا اکوپیور 1400530

out of stock

تعداد : 6 عدد
حجم : 390 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 6 پارچه 440 میلی لیتر دنیلا اکوپیور 1400528

out of stock

تعداد : 6 عدد
حجم : 440 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 6 پارچه 450 میلی لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 010228001

out of stock

تعداد : 6 عدد
ارتفاع : 23.4 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 7 پارچه 25 سانتیمتر لیبرا بوهمیا سلکشن 007166004-01

out of stock
تعداد : 6 عدد
ارتفاع : 25 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بیسترو پاشاباغچه 44417

out of stock
ارتفاع : 16 سانتیمتر
قطر : 7 سانتیمتر
جنس بدنه: بلور
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

دیس بلور وینکس والترگلس 1400018

out of stock

سایز : 41.5 سانتیمتر
رنگ : شفاف یل لبه های قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

دیس بلوری 41 سانتیمتر قرمز اسکوار والترگلس 1217647

out of stock
سایز : 41 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

دیس بلوری 41 سانتیمتری قرمز دوز والترگلس 1217942

out of stock
سایز : 41 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

دیس بلوری 41.5 سانتیمتر آبی وینکس والترگلس 1201400

out of stock
سایز : 41.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

ست لیوان 12 پارچه بلور لیبرا بوهمیا سلکشن 007166007

out of stock

تعداد : 12 عدد
حجم : 450+300 ميلي ليتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

سینی بلوری 41.5 سانتیمتر قرمز وینکس والترگلس 1214485

out of stock
سایز : 41.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

شربت خوری رنگی بلوری پلی آو کالرز 005024002

out of stock
ارتفاع : 24 سانتی متر
حجم : 190 میلی لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت

شمعدان بلور 12.5 سانتیمتر میلانو بوهمیا سلکشن 007154004

out of stock

ارتفاع : 11.5 سانتیمتر
قطر : 12.5 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

ظرف بلور دو طبقه 23.5 سانتیمتر آبی فلو والترگلس 1201243

out of stock
سایز : 23.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

ظرف بلور دو طبقه 23.5 سانتیمتر آبی وینکس والترگلس 1201404

out of stock
سایز : 23.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

ظرف بلور دو طبقه 23.5 سانتیمتر قرمز وینکس والترگلس 1214487

out of stock
سایز : 23.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

فانوس بلور 18 سانتیمتر میلانو بوهمیا سلکشن 007154001

out of stock
ارتفاع : 18.0 سانتی متر
قطر : 6.0 سانتی متر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

فنجان بلوری شینی پاشاباغچه 55563

out of stock
ارتفاع : 7 سانتیمتر
قطر : 8 سانتیمتر
جنس بدنه: بلور
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه بلور 18 سانتیمتر ساده ویو والترگلس 1211583

out of stock
سایز : 18 سانتی متر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 18 سانتیمتر قرمز ویو والترگلس 1217770

out of stock
سایز : 18 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 22.5 سانتیمتر آبی اسکوار والترگلس 1214674

out of stock
سایز : 22.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 23 سانتی متر فور يور هوم بوهمیا سلکشن 008125019

out of stock

ارتفاع : 15.0 سانتی متر
قطر : 23 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

کاسه بلور 23 سانتیمتر ساده ویو والترگلس 1211584

out of stock
سایز : 23 سانتی متر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 23 سانتیمتر قرمز ویو والترگلس 1217771

out of stock
سایز : 23 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 32 سانتیمتر سبز وینکس والترگلس 1201387

out of stock
سایز : 32  سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ سبز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 32 سانتیمتر قرمز وینکس والترگلس 1400013

out of stock
سایز : 32 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ قرمز
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلور 32.5 سانتیمتر آبی اسکوار والترگلس 1214675

out of stock
سایز : 32.5 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

کاسه بلوری 32 سانتیمتر آبی وینکس والترگلس 1201399

out of stock
سایز : 32 سانتی متر
رنگ : بدنه شفاف با لبه به رنگ آبی
جنس بدنه : بلور
ساخت : آلمان

گلدان بلور 15.8 سانتیمتر گوندولا بوهمیا سلکشن 008132003

out of stock
ارتفاع : 15.8 سانتی متر
قطر : 20 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

گلدان بلور 23.5 سانتیمتر گوندولا بوهمیاسلکشن 008132005

out of stock
ارتفاع : 14 سانتی متر
قطر : 23.5 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 260 میلی لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126002

out of stock
تعداد : 6 عدد
حجم : 260 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 270 میلی لیتر 6 پارچه مکس بوهمیا سلکشن 008126001

out of stock

تعداد : 6 عدد
حجم : 270 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 300 میلی لیتر جسیکا اکوپیور 1400278

out of stock


تعداد : 6 عدد
حجم : 300 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


لیوان بلور 300 میلی لیتر لیبرا بوهمیا سلکشن 007166007

out of stock
تعداد : 6 عدد
حجم : 300 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک