نمایش دادن همه 2 نتیجه

کتری و قوری 2.3 + 1.1 لیتر زغالی ترازو کاراجا 153.03.08.1658

out of stock
حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
پوشش بدنه: لعاب
رنگ بدنه: زغالی

کتری و قوری 2.3 + 1.1 لیتر زغالی رترو کاراجا 153.03.08.0535

out of stock
حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
پوشش بدنه: لعاب
رنگ بدنه: زغالی