نمایش دادن همه 92 نتیجه

سرویس ادویه 4 عددی بستا بامبوم B1102

out of stock
تعداد پارچه: 13 عدد
جنس بدنه: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس ادویه 7 پارچه پیتاز بامبوم B0563

out of stock
تعداد پارچه: 7 عدد (1 عدد پایه + 6 عدد جا ادویه)
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبوم
اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس اردور خوری 4 پارچه سستا بامبوم B1103

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد
جنس بدنه: چینی
جنس پایه: بامبو
شکل: گل

سرویس پذیرایی اسنک 2 پارچه آموریلو بامبوم B1016

out of stock
شکل: قلبی
جنس بدنه: چینی
جنس سینی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس صبحانه خوری 13 پارچه هوما بامبوم B3588

out of stock
تعداد پارچه: 13 عدد
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبو
جنس سینی نگهدارنده: بامبو

سرویس صبحانه خوری 9 پارچه هوما بامبوم B3590

out of stock
تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبو
جنس سینی نگهدارنده: بامبو

سرویس غذاخوری 44 پارچه اولیوا بامبوم B3388

out of stock
تعداد پارچه: 44 عدد
جنس بدنه: چینی + بامبو
نوع گارانتی: گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

سرویس غذاخوری 44 پارچه تروا بامبوم B3389

out of stock
تعداد پارچه: 44 عدد
جنس بدنه: چینی + بامبو
نوع گارانتی: گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

سرویس غذاخوری 44 پارچه دالیا بامبوم B3387

out of stock
تعداد پارچه: 44 عدد
جنس بدنه: چینی + بامبو
نوع گارانتی: گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

سرویس غذاخوری چینی 24 پارچه قهوه ای فوندو بامبوم B1730

out of stock
تعداد پارچه: 24 عدد
جنس بدنه: چینی
رنگ: قهوه ای
طرح: برگ درخت

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره توربی بامبوم B0911

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره چوبی فیگور بامبوم B4408

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: چینی
رنگ: چوبی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره روملیا بامبوم B4382

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره روملیا بامبوم B4474

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره سفید طلایی فیگور بامبوم B4405

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: چینی
رنگ: سفید و طلایی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره سفید فیگور بامبوم B4406

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: چینی
رنگ: سفید

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره سفید فیگور بامبوم B4409

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان و نعلبکی: چینی
رنگ: سفید
طرح: ستاره

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره طوسی فیگور بامبوم B4407

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: چینی
رنگ: طوسی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره لارجی بامبوم B0912

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره مشکی طلایی فیگور بامبوم B4404

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: چینی
رنگ: مشکی و طلایی

سرویس فنجان و نعلبکی 6 نفره مشکی فیگور بامبوم B4410

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان و نعلبکی: چینی
رنگ: مشکی
طرح: ستاره

سرویس قهوه خوری 2 نفره آبی کاناری کاراجا 153.03.06.6518

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 75 میلی لیتر
رنگ بدنه: آبی

سرویس قهوه خوری 2 نفره اورلا کاراجا 153.01.05.4297

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 75 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 2 نفره توربی بامبوم B2779

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس قهوه خوری 2 نفره قرمز لاین کاراجا 153.03.06.6517

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 75 میلی لیتر
رنگ بدنه: قرمز

سرویس قهوه خوری 2 نفره گلوب کاراجا 153.03.06.2455

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 90 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 2 نفره لارجی بامبوم B2781

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه فنجان: چینی
جنس بدنه نعلبکی: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس قهوه خوری 2 نفره لاوندر کاراجا 153.03.06.1472

out of stock
تعداد پارچه: 4 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 90 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 2 نفره لیف کاراجا 153.03.06.2202

out of stock
تعداد پارچه: 6 عدد (2 عدد فنجان + 2 عدد نعلبکی + 2 عدد پیش دستی مخصوص)
جنس بدنه: چینی
حجم: 90 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 4 نفره گلف کاراجا 153.03.06.6815

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: چند رنگ
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره آرونا بامبوم B1400

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
سایز: 10.5 * 5.2 سانتی متر
نوع گارانتی: اصالت کالا و فیزیک سلامتی

سرویس قهوه خوری 6 نفره اورلا کاراجا 153.03.06.7163

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: آبی
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره ایزنیک کاراجا 153.01.05.4275

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 90 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره چارلی کاراجا 153.03.06.6152

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 80 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره دراپ کاراجا 153.01.01.4026

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: سفید
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره ریجر کاراجا 153.03.06.6809

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: شیشه‌ای
رنگ بدنه: چند رنگ
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره سفید داملا کاراجا 153.03.06.7162

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: سفید
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره سفید نیمو کاراجا 153.03.06.7163

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: سفید
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره سیلیا کاراجا 153.03.06.2287

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 80 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره فروتی کاراجا 153.03.06.6811

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
رنگ بدنه: چند رنگ
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره گلوب کاراجا 153.03.07.5031

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد استکان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
حجم: 90 میلی لیتر
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

سرویس قهوه خوری 6 نفره ماکو پرستیژ بامبوم B1376

out of stock
تعداد پارچه: 12 عدد (6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی)
جنس بدنه: چینی
سایز: 12.5 * 7 سانتی متر
نوع گارانتی: اصالت کالا و فیزیک سلامتی

سرویس لیوان چینی 9 پارچه سویدو بامبوم B2825

out of stock
تعداد پارچه: 9 پارچه
جنس بدنه: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس لیوان چینی 9 پارچه فویدو بامبوم B0919

out of stock
تعداد پارچه: 9 عدد
جنس بدنه: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

قندان چینی سفید کارلا بامبوم B0303

out of stock
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبو
اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه سالاد و میوه 11 سانتی متر آلپینا بامبوم B3327

out of stock
سایز: 11 سانتی متر
جنس بدنه: چینی

گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

کاسه سالاد و میوه 18 سانتی متر آلپینا بامبوم B3328

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
جنس بدنه: چینی
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

کاسه سالاد و میوه 20 سانتی متر آلپینا بامبوم B3329

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
جنس بدنه: چینی
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس: نماینده انحصاری بامبوم در ایران

کتری و قوری 2.3 + 1.1 لیتر قرمز رترو کاراجا 153.03.08.1338

out of stock
حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: لعابی چینی
رنگ بدنه: قرمز

کتری و قوری 2.3 + 1.1 لیتر مشکی رترو کاراجا 153.03.08.1337

out of stock
حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: لعابی چینی
رنگ بدنه: مشکی

کتری و قوری لعابی لوسیا بامبوم B3707

out of stock
جنس بدنه کتری: چینی
جنس بدنه قوری: لعابی
رنگ کتری: سبز
رنگ قوری: سفید (طرح برگ)

کتری و قوری لعابی لوسیا بامبوم B3708

out of stock
جنس بدنه کتری: چینی
جنس بدنه قوری: لعابی
رنگ کتری: قهوه ای
رنگ قوری: سفید (طرح برگ)

کتری و قوری لعابی لیندا بامبوم B3711

out of stock
جنس بدنه کتری: چینی
جنس بدنه قوری: لعابی
رنگ کتری: قهوه ای
رنگ قوری: سفید (طرح گل)

ماگ چینی 450 میلی لیتر باتیدو بامبوم B1166

out of stock
طرح: کاکتوس
حجم: 450 میلی لیتر
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبو

ماگ چینی 450 میلی لیتر باتیدو بامبوم B1167

out of stock
طرح: برگ
حجم: 450 میلی لیتر
جنس بدنه: چینی
جنس درب: بامبو

نگهدارنده حوله کاغذی مونتی بامبوم B0565

out of stock
جنس پایه: بامبو
جنس بدنه: چینی
نوع گارانتی: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه استون بامبوم B2837

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه تینا بامبوم B3330

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه تینا بامبوم B3331

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه تینا بامبوم B3332

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه تینی بامبوم B3333

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی

نمک پاش و فلفل پاش 3 پارچه کوپر بامبوم B2836

out of stock
تعداد پارچه: 3 پارچه
جنس بدنه ظرف: چینی
جنس پایه: بامبو
نوع کالا: اصالت کالا و سلامت فیزیکی