نمایش 1–100 از 151 نتیجه

قابلمه 12*6.5 سانتیمتر 0.75 لیتر استیل براق مینیکا کرکماز 1398

out of stock

سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.75 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 12*8 سانتیمتر 0.9 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2718

out of stock

سایز: 12 سانتی متر
حجم: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 14*7 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1652

out of stock
سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 14*7 سانتیمتر 1.0 لیتر استیل براق مینیکا کرکماز 1399

out of stock

سایز: 14 سانتی متر
حجم: 1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9717

out of stock
حجم: 1.5 لیتر
سایز: 16 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 16*10 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1901

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*10 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل براق نورا کرکماز 2991

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*10 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1160

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*10 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2720

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*8 سانتیمتر 1.6 لیتر استیل مات استیما کرکماز 1990

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.6 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*9 سانتیمتر 1.8 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1016

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*9 سانتیمتر 1.8 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1071

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*9.0 سانتیمتر 1.8 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1653

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 16*9.0 سانتیمتر 1.8 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1683-1

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*10 سانتیمتر 2.5 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1894

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*10 سانتیمتر 2.5 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1017

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*10 سانتیمتر 2.5 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1072

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*11 سانتیمتر 2.7 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2721

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*9 سانتیمتر 2.3 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1654

out of stock
سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 18*9.0 سانتیمتر 2.3 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1684-1

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 2.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9714

out of stock
حجم: 3 لیتر
سایز: 20 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 20*10 سانتیمتر 3.0 لیتر استیل مات استیما کرکماز 1991

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*10 سانتیمتر 3.0 لیتر مسی دیوانی کرکماز 2690

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: مسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*10 سانتیمتر 3.5 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1073

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*10.0 سانتیمتر 3.0 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1685-1

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*11 سانتیمتر 3.5 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1018

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*11.0 سانتیمتر 3.5 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1655

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*12 سانتیمتر 3.5 لیتر استیل براق نورا کرکماز 2992

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*12 سانتیمتر 3.6 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2722

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.6 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*12 سانتیمتر 3.7 لیتر استیل آسترا کرکماز 1902-1

out of stock
کفی سه لایه با قابلیت پخش حرارت سازگار با اجاق القایی قابلیت شست و شوی در ماشین ظرف شویی ساخت

قابلمه 20*12 سانتیمتر 3.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1161

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 20*12.0 سانتیمتر 3.7 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1902

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 3.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 22 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9714

out of stock
حجم: 3.5 لیتر
سایز: 22 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 22*11 سانتیمتر 4.0 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1686-1

out of stock

سایز: 22 سانتی متر
حجم: 4 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 22*11 سانتیمتر 4.9 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1074

out of stock
سایز: 22 سانتی متر
حجم: 4.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 22*11.0 سانتیمتر 4.0 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1656

out of stock
سایز: 22 سانتی متر
حجم: 4 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 22*12 سانتیمتر 4.0 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1019

out of stock

سایز: 22 سانتی متر
حجم: 4.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 22*12 سانتیمتر 4.5 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1895

out of stock
سایز: 22 سانتی متر
حجم: 4.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1020

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1075

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل مات استیما کرکماز 1992

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12 سانتیمتر 5.5 لیتر مسی دیوانی کرکماز 2691

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: مسی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12.0 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1657

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*12.0 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1687-1

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*13 سانتیمتر 5.5 لیتر استیل براق نورا کرکماز 2993

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 5.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*14 سانتیمتر 6.2 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1162

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 6.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*14 سانتیمتر 6.2 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2723

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 6.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 24*14 سانتیمتر 6.3 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1903

out of stock
سایز: 24 سانتی متر
حجم: 6.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 26 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9722

out of stock
حجم: 4 لیتر
سایز: 26 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 26*12 سانتیمتر 7.1 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 1076

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 7.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 26*13 سانتیمتر 6.8 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1025

out of stock

سایز: 26 سانتی متر
حجم: 6.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 26*13 سانتیمتر 6.8 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1571

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 6.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 26*13.0 سانتیمتر 6.8 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1688-1

out of stock

سایز: 26 سانتی متر
حجم: 6.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 26*15 سانتیمتر 8.0 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 1908

out of stock
سایز: 26 سانتی متر
حجم: 8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 28 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9711

out of stock
حجم: 9 لیتر
سایز: 28 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 28 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9859

out of stock
حجم: 4.5 لیتر
سایز: 28 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 28*14 سانتیمتر 8.5 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1028

out of stock

سایز: 28 سانتی متر
حجم: 8.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 28*14.0 سانتیمتر 8.5 لیتر استیل براق پرلا کرکماز 1572

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 8.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 28*14.0 سانتیمتر 8.5 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 1689-1

out of stock
28×14 سانتی متر / 8.5 لیتر فولاد ضد زنگ 18/10 کروم – نیکل دسته ها و رویه های باکلیت بدون دست با طراحی ویژه  پایه کپسول تریپلکس سطوح بیرونی با دقت جلا داده شده که درخشندگی خود را حفظ می کنند درب شیشه ای مقاوم در برابر حرارت   به لطف سیستم پایه خورشیدی که بالاترین انتقال حرارت را در انواع اجاق‌ها از جمله القایی فراهم می‌کند، حداکثر صرفه‌جویی در زمان و انرژی را فراهم می‌کند. می توان آن را در ماشین ظرفشویی تمیز

قابلمه 28*16 سانتیمتر 9.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2724

out of stock

سایز: 28 سانتی متر
حجم: 9.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 28*17 سانتیمتر 10.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1942

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 10 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 28*17 سانتیمتر 10.2 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1163

out of stock
سایز: 28 سانتی متر
حجم: 10.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 30 سانتی متر استیل چامپ کاراجا 153.03.07.9721

out of stock
حجم: 6 لیتر
سایز: 30 سانتی متر
جنس بدنه: استیل
گارانتی 18 ماهه خانه آرسیس چابهار: نماینده انحصاری کاراجا در ایران

قابلمه 30*15 سانتیمتر 11.0 لیتر استیل براق آلفا کرکماز 1031

out of stock

سایز: 30 سانتی متر
حجم: 11 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 32*19 سانتیمتر 15.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2725

out of stock

سایز: 32 سانتی متر
حجم: 15 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 32*20 سانتیمتر 15.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1944

out of stock
سایز: 32 سانتی متر
حجم: 15 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 36*21 سانتیمتر 20.4 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2726

out of stock

سایز: 36 سانتی متر
حجم: 20.4 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 36*22 سانتیمتر 20.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1946

out of stock
سایز: 36 سانتی متر
حجم: 20 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 40*25 سانتیمتر 31.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2727

out of stock

سایز: 40 سانتی متر
حجم: 31 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 40*26 سانتیمتر 30.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1948

out of stock
سایز: 40 سانتی متر
حجم: 30 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 45*30 سانتیمتر 45.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1950

out of stock
سایز: 45 سانتی متر
حجم: 45 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه 50*33 سانتیمتر 65.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 1952

out of stock
سایز: 50 سانتی متر
حجم: 65 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 14*14 سانتیمتر 2.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2745

out of stock

سایز: 14 سانتی متر
حجم: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 16*16 سانتیمتر 3.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2728

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 3.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 18*18 سانتیمتر 4.3 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2729

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 4.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 20*20 سانتیمتر 6.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2730

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 6.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 24*24 سانتیمتر 10.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2731

out of stock

سایز: 24 سانتی متر
حجم: 10.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 28*28 سانتیمتر 16.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2732

out of stock

سایز: 28 سانتی متر
حجم: 16.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 32*32 سانتیمتر 26.0 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2733

out of stock

سایز: 32 سانتی متر
حجم: 26 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 33*36 سانتیمتر 33.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2734

out of stock

سایز: 36 سانتی متر
حجم: 33.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه بسیار گود 34*40 سانتیمتر 42.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2735

out of stock

سایز: 40 سانتی متر
حجم: 42.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه کوتاه 16*7.5 سانتیمتر 1.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1168

out of stock
سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه کوتاه 16*7.5 سانتیمتر 1.5 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2736

out of stock

سایز: 16 سانتی متر
حجم: 1.5 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه کوتاه 18*8 سانتیمتر 1.9 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2737

out of stock

سایز: 18 سانتی متر
حجم: 1.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه کوتاه 20*9 سانتیمتر 2.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 1169

out of stock
سایز: 20 سانتی متر
حجم: 2.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

قابلمه کوتاه 20*9 سانتیمتر 2.8 لیتر استیل مات پرولاین کرکماز 2738

out of stock

سایز: 20 سانتی متر
حجم: 2.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران