نمایش دادن همه 38 نتیجه

بستنی خوری بلور 280 میلی لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 007183002

out of stock


ارتفاع : 13.5 سانتی متر
حجم : 280 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پارچ بلور 1 لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126003

out of stock

ارتفاع : 21 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121009

out of stock

ارتفاع : 24.2 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر سايليندر بوهمیا سلکشن 008121005

out of stock

ارتفاع : 13.5 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.0 لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121003

out of stock

ارتفاع : 20.2 سانتی متر
حجم : 1.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.5 لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121004

out of stock


ارتفاع : 23.5 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پارچ بلور 1.5 لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126004

out of stock
ارتفاع : 23 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 1.7 لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 008128009

out of stock
ارتفاع : 26.5 سانتی متر
حجم : 1.7  لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 2.0 لیتر سايليندر بوهمیا سلکشن 008121006

out of stock


ارتفاع : 16.8 سانتی متر
حجم : 2.0 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


پارچ بلور 250 میلی لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121007

out of stock
ارتفاع : 14.8 سانتی متر
حجم : 250 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 500 میلی لیتر رندو بوهمیا سلکشن 008121008

out of stock
ارتفاع : 18.8 سانتی متر
حجم : 500 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

پارچ بلور 500 میلی لیتر کلاسیک بوهمیا سلکشن 008121002

out of stock


ارتفاع : 16.8 سانتی متر
حجم : 500 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک


تنگ بلور 1.2 لیتر میلانو بوهمیا سلکشن 008128005

out of stock
ارتفاع : 25 سانتی متر
حجم : 1.2 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

تنگ بلور 1.5 لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 008128008

out of stock
ارتفاع : 23 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جا یخی بلور لیبرا بوهمیا سلکشن 007166004-02

out of stock
تعداد : 7 عدد
ارتفاع : 25 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 6 پارچه 450 میلی لیتر کلایر بوهمیا سلکشن 010228001

out of stock

تعداد : 6 عدد
ارتفاع : 23.4 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

جام بلور 7 پارچه 25 سانتیمتر لیبرا بوهمیا سلکشن 007166004-01

out of stock
تعداد : 6 عدد
ارتفاع : 25 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

ست لیوان 12 پارچه بلور لیبرا بوهمیا سلکشن 007166007

out of stock

تعداد : 12 عدد
حجم : 450+300 ميلي ليتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

شمعدان بلور 12.5 سانتیمتر میلانو بوهمیا سلکشن 007154004

out of stock

ارتفاع : 11.5 سانتیمتر
قطر : 12.5 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

فانوس بلور 18 سانتیمتر میلانو بوهمیا سلکشن 007154001

out of stock
ارتفاع : 18.0 سانتی متر
قطر : 6.0 سانتی متر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

کاسه بلور 23 سانتی متر فور يور هوم بوهمیا سلکشن 008125019

out of stock

ارتفاع : 15.0 سانتی متر
قطر : 23 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

گلدان بلور 15.8 سانتیمتر گوندولا بوهمیا سلکشن 008132003

out of stock
ارتفاع : 15.8 سانتی متر
قطر : 20 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

گلدان بلور 23.5 سانتیمتر گوندولا بوهمیاسلکشن 008132005

out of stock
ارتفاع : 14 سانتی متر
قطر : 23.5 سانتیمتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 260 میلی لیتر مکس بوهمیا سلکشن 008126002

out of stock
تعداد : 6 عدد
حجم : 260 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 270 میلی لیتر 6 پارچه مکس بوهمیا سلکشن 008126001

out of stock

تعداد : 6 عدد
حجم : 270 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور 300 میلی لیتر لیبرا بوهمیا سلکشن 007166007

out of stock
تعداد : 6 عدد
حجم : 300 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک

لیوان بلور لیبرا بوهمیا سلکشن 007166007-01

out of stock
تعداد : 6 عدد
حجم : 450 میلی لیتر
رنگ : شفاف
جنس بدنه : بلور
ساخت : چک