نمایش دادن همه 17 نتیجه

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.0 لیتر استیل براق هاندان کرکماز 842

out of stock
ظرفیت قوری : 1.3لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر استیل رزگلد هاندان کرکماز 843-01

out of stock
ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر استیل مات هاندان کرکماز 843

out of stock
ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل کروم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 1.3 + 3.5 لیتر رزگلد هاندان کرکماز 843-02

out of stock
ظرفیت قوری : 1.3 لیتر
ظرفیت سماور : 3.5 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 2.0 + 5.0 لیتر استیل براق چای شف کرکماز 841-01

out of stock
ظرفیت قوری : 2.0 لیتر
ظرفیت سماور : 5.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماور برقی 2000 وات 2.0 + 5.0 لیتر استیل مات چای شف کرکماز 841

out of stock
ظرفیت قوری : 2.0 لیتر
ظرفیت سماور : 5.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 2.8 لیتر قرمز دمفورا کرکماز 337-02

out of stock
ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 2.8 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: قرمز
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 2.8 لیتر مشکی نوستا کرکماز 338

out of stock
ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 2.8 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 3.0 لیتر سفید چایکولیک کرکماز 342-02

out of stock
ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 3 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: سفید
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.1 + 3.0 لیتر مشکی چایکولیک کرکماز 341-04

out of stock
ظرفیت قوری : 1.1 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: مشکی
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.2 + 3.0 لیتر استیل نوستا کرکماز 338-01

out of stock
ظرفیت قوری : 1.2 لیتر
ظرفیت سماور : 3.0 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

سماوربرقی 2000 وات 1.8 + 4.0 لیتر استیل براق نوستا مگا کرکماز 334

out of stock
ظرفیت قوری : 1.8 لیتر
ظرفیت سماور : 4 لیتر
جنس سماور: استیل ضد زنگ
جنس قوری : استیل ضد زنگ
رنگ: استیل_کروم
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران